Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,052,747
Lịch giảng dạy
Lịch giảng dạy khoa Dân vận tháng 03/2018
Lịch giảng dạy khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 03/2018
Lịch giảng dạy khoa Nhà nước và Pháp luật tháng 03/2018
Lịch giảng dạy khoa Xây dựng Đảng tháng 03/2018
Lịch học tập và giảng dạy các lớp Chuyên viên K51, K52, K53, K54 và Chuyên viên chính K27 năm 2017-2018
Lịch học tập và giảng dạy các lớp TC LLCT-HC A155, A138, A146, B19, B24 tháng 02/2018
Lịch học tập và giảng dạy các lớp B19, B24, A146 tháng 02/2018
Lịch học tháng 02, lịch học các lớp theo tuần, lịch giảng dạy tháng 02/2018
Lịch học tập và giảng dạy lớp TC LLCT-HC A154 tháng 01/2018 (Lịch làm lại)
Lịch giảng dạy và học tập lớp TC LLCT-HC B20, A139 tháng 1/2018 (Lịch làm lại)
12345678910...
Thông báo