Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,653
Văn bản của TW
Mẫu giáo án(ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
Quyết định số: 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2013
Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013
12
Thông báo