Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
965,201
Văn bản của trường
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A124 - K20 (Tại trường)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2017
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A123 - Khoá 20 (huyện Tứ Kỳ)
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC B17-K21 (Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch)
Hướng dẫn xét thăng hạng viên chức trong trường Chính trị tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW, ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương từ năm 2004 đến nay
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2017
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A126 - K21 (huyện Nam Sách)
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ý kiến kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2017
12345678910...
Thông báo