Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
997,734
Văn bản của trường
Kế hoạch phát hành "Thông tin Lý luận và Thực tiễn" số 57/2018
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học "Nhận diện những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên tỉnh Hải Dương hiện nay"
Thông báo V/v phát hành Thông tin lý luận và thực tiễn số 56/2017
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2017
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A127 -K21 (mở tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương)
Kế hoạch phát hành "Thông tin Lý luận và Thực tiễn" số 56/2017
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A124 - K20 (Tại trường)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2017
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A123 - Khoá 20 (huyện Tứ Kỳ)
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC B17-K21 (Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch)
12345678910...
Thông báo