Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
997,766
Nghiên cứu-trao đổi
Vấn đề phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay - biểu hiện và những thách thức đặt ra đối với Đảng ta
Ths. Đỗ Thị Lan - Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Tổ công đoàn khoa Xây dựng Đảng đổi mới hoạt động góp phần xây dựng đảng, chính quyền
Nguyễn Thanh Nguyên- Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
Một số bài học kinh nghiệm từ Công tác xây dựng Đảng tại chi bộ Dân vận thời gian qua
Một số yếu tố tác động đến việc ban hành quyết định hành chính nhà nước từ thực tiễn giảng dạy chuyên đề: Quyết định hành chính nhà nước ( chương trình chuyên viên chính)
Giá trị và ý nghĩa thời sự của tác phẩm “Tự chỉ trích”
Công đoàn trường Chính trị tỉnh Hải Dương với việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
Đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Khoa Nhà nước và pháp luật tiếp tục tiến hành nghiên cứu thực tế tại huyện Tứ Kỳ
TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC HIỆN NAY
12345678910...
Thông báo