Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,126,472
Nghiên cứu-trao đổi
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ ở trường Chính trị tỉnh Hài Dương trong những năm gần đây
Ths. Phạm Thị Thanh, GV. Khoa Nhà nước - Pháp luật
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí học viên tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương
ThS. Lê Minh Thảo, Phó trưởng khoa Dân vận
Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng mười
Bùi Thanh Thủy, Phó trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tham gia góp ý vào Luật An ninh mạng
ThS. Lương Thị Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương
ThS. Đặng Thị Hương, Trưởng phòng Đào tạo
Vai trò của tổ nữ công trong phong trào thi đua yêu nước tại Trường Chính trị Tỉnh Hải Dương
ThS. Nguyễn Thị Mai, Giảng viên Khoa Dân vận
Tầm quan trọng của thực tiễn và cập nhật văn bản và thực tiễn đối với bộ môn nhà nước và pháp luật
Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
Tìm hiểu về Cựu chiến binh và Hội viên Hội Cựu chiến binh
ThS. Lê Văn Thuỷ, Trưởng khoa Dân vận
Ý nghĩa sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
ThS. Lương Thị Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm
Tiến sỹ. Lê Xuân Huy, Thạc sỹ. Nguyễn Hồng Tuyến
12345678910...
Thông báo