Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,411,739
Nghiên cứu-trao đổi
Yêu cầu của người giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Đào Thị Lê, giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Một số kinh nghiệm thu hút học viên nghe bài đối với giảng viên trẻ hiện nay
Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
Một số điểm mới về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quy định số 09-QĐi/TW
Ths. Phạm Thị Thanh - Phó trưởng khoa NN&PL
Một số kinh nghiệm từ công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Ths. Phạm Thị Thanh - Phó trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Án lệ và việc áp dụng án lệ ở Việt Nam
Thừa kế - Một số vấn đề còn hạn chế
Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
Huyện Gia Lộc tích cực thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”
ThS. Trần Thị Phượng, Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
Yêu cầu của người giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
ThS. Đào Thị Lê, Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Xây dựng môi trường văn hóa ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương
ThS. Thân Thị Cương, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng
Thẻ đảng viên và một số lưu ý khi sử dụng thẻ đảng viên
ThS. Đỗ Thị Phương, Trưởng phòng TC-HC-QT
12345678910...
Thông báo