Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,675
Nghiên cứu-trao đổi
Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh
Th.S Vũ Thị Xuân, giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, TTHCM
Thiêng liêng di chúc Bác Hồ
TS. Lê Xuân Huy, Phó Hiệu trưởng
Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Hải Dương phấn đấu tự học theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Bùi Phương Trà - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật
Yêu cầu của người giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Đào Thị Lê, giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Một số kinh nghiệm thu hút học viên nghe bài đối với giảng viên trẻ hiện nay
Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
Một số điểm mới về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quy định số 09-QĐi/TW
Ths. Phạm Thị Thanh - Phó trưởng khoa NN&PL
Một số kinh nghiệm từ công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Ths. Phạm Thị Thanh - Phó trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Án lệ và việc áp dụng án lệ ở Việt Nam
Thừa kế - Một số vấn đề còn hạn chế
Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
Huyện Gia Lộc tích cực thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”
ThS. Trần Thị Phượng, Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
12345678910...
Thông báo