Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
965,194
Tin trong tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp
Kinh Môn: Gần 99% số hộ hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới
Nỗi lo năng lực cán bộ cấp cơ sở
Nhà Thiếu nhi tỉnh: 40 năm chắp cánh những ước mơ
Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị Hệ không tập trung tỉnh Hải Dương khóa học 2015-2017
Mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng về tinh thần học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương (khoá học 2017-2019)
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung tỉnh Hải Dương (Khóa học 2016 - 2018)
Lớp học nhằm đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá cầm quyền và tác phong lãnh đạo.
Tỉnh ủy ban hành đề án nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở
Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị Hệ không tập trung tỉnh Hải Dương khóa học 2014-2016
Hội nghị tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương
12345678910...
Thông báo