Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,411,638
Sự việc - sự kiện
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A161 - Khoá 23
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A145 - Khoá 22
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2019 (Lớp thứ hai)
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A176 - khóa 24 (2019 - 2021) tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tứ Kỳ
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A149 - khoá 22 (mở tại Trung tâm BDCT huyện Cẩm Giàng)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2019 (Lớp thứ nhất)
Đại hội Chi đoàn thanh niên trường Chính trị tỉnh Hải Dương lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2019-2022)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 30 (năm 2019)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên Chính K 31( năm 2019 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp năm 2019 tại tỉnh Hải Dương
12345678910...
Thông báo