Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,577
Sự việc - sự kiện
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A177- Khóa 24 năm 2019 – 2021 (Mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên Chính K 33( năm 2019 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc)
Tổ chức bốc thăm lựa chọn môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính B26- K23 (mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn năm 2019 (Lớp thứ nhất)
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2019
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A141 - Khoá 22
Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang
Khoa Lý luận Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức nghiên cứu thực tế tại xã Hưng Long huyện Ninh Giang
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A155 - khoá 23 (mở tại Trung tâm BDCT huyện Nam Sách)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019
12345678910...
Thông báo