Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Khai giảng, bế giảng
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 33 (mở tại huyện Gia Lộc)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020 tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Chiều 26/6/2020, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đoàn Hải Dương năm 2020. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tổ chức Lễ bế giảng lớp tập huấn thứ hai và cũng hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh năm 2020 (lớp 1 diễn ra từ ngày 17-19/6 và lớp 2 diễn ra từ ngày 24-26/6/2020).
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A184- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (Mở tại Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Ngoại ngữ, tin học tỉnh Hải Dương)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A182 và A183 - Khóa 25 năm 2020 – 2021 (Mở tại Công An tỉnh Hải Dương)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020 (Lớp thứ nhất) tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K69-B05
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2020 tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A181- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, đồng thời nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cũng như đội ngũ công chức, viên chức theo quy định. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A181- Khóa 25 năm 2020 – 2022.
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Thực hiện kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 27/8/2018, của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc mở lớp cập nhật kiến thức cho cấp ủy tỉnh và Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1978-QĐ/HVCTQG, ngày 01/6/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh “Về việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020- 2025”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn (lớp thứ hai).
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu Chiến Binh năm 2020
123456
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương