Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K65 ( năm 2020 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Giàng)
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A179 - Khoá 25 (Mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Công chức văn hóa- xã hội năm 2019
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A155 - Khoá 23
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B26 - Khoá 23
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B21 - Khoá 22 và B25 - Khoá 22
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp thứ 5) Tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Sáng 6/9/2019 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Học viện Hành chínhQuốc gia đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp thứ 05) mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.
Khoa Lý luận Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2019 tại xã Hưng Thái, Huyện Ninh Giang
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2019 với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về thực tiễn cho giảng viên, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XII).
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A175. Khóa 24 năm 2019-2021 (Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Sách)
Sáng 26/8/2019 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Huyện ủy Nam Sách tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC A175. K24.
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A161 - Khoá 23
Ngày 25/8/2019, trường Chính trị Tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A161 - Khoá 23.
12345
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương