Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Khai giảng, bế giảng
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A169 - Khoá 24 (mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A193- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Chí Linh)
Trường Chính trị Tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ bế giảng, tổng kết và cấp bằng tốt nghiệp cho lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A174 - Khoá 24.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Khoá 67
Sáng ngày 18/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức Lễ bế giảng và cấp chứng chỉ tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Khoá 67.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K68 – năm 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên- khoá 66 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng năm 2020, chương trình bồi dưỡng đối với lớp chuyên viên khóa 66 và kết quả xét duyệt. Trường Chính trị tỉnh thống nhất với Sở Nội vụ tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên- khoá 66 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng năm 2020, chương trình bồi dưỡng đối với lớp chuyên viên khóa 66 và kết quả xét duyệt. Trường Chính trị tỉnh thống nhất với Sở Nội vụ tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung Tỉnh Hải Dương khóa học 2020- 2022 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020, Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung, khóa 2020- 2022.
Tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC A175 - K24 mở tại trung tâm chính trị huyện Nam Sách
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A170 - Khoá 24 (mở tại Trung tâm Chính trị Thành phố Chí Linh)
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín