Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A188- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Ninh Giang)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A185- Khóa 25 năm 2020 – 2022 Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hải Dương (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A186- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Thanh Miện)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A187- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành Phố Chí Linh)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên- khoá 65 (mở tại Trung tâm BD Chính trị huyện Cẩm Giàng)
Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng năm 2020, chương trình bồi dưỡng đối với lớp chuyên viên khóa 65 và kết quả xét duyệt. Trường Chính trị tỉnh thống nhất với Thường trực huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A173 - Khoá 24 (mở tại Trung tâm BD Chính trị Thành phố Hải Dương)
Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng năm 2020, chương trình đạo tạo TCLLCT – HC đối với lớp TCLLCT-HC A.173 và kết quả xét duyệt. Trường Chính trị tỉnh thống nhất với Thành ủy Hải Dương tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A171 - Khoá 24, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hải Dương làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Miện và dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A162 - Khoá 23, đặt tại Trung tâm Chính trị huyện.
Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 8/2020, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương và các bộ phận tham mưu có chuyến công tác và dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại huyện Thanh Miện.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 34
Bế giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng - Khoá 6 năm 2020
1234567
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương