Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Thông báo
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.163-K.23 (mở tại huyện Ninh Giang)
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.166-K.23 (mở tại huyện Bình Giang)
THÔNG BÁO MÔN THI, LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH a171- K24 (mở tại trường chính trị tỉnh)
Hội nghị Duyệt điều kiện viết khóa luận, thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính A171 – Khoá 24 (mở tại trường Chính trị tỉnh)
Quyết định thành lập Hội Đồng thi tốt nghiệp và các Ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính A171- k24 (mở tại trường Chính trị tỉnh)
Hướng dẫn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A168 - Khóa 23 (mở tại thị xã Kinh Môn)
Căn cứ Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 22/6/2020; Giấy báo nhập học số 150/GBNH-TCT ngày 22/6/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính A162 k23, mở tại huyện Thanh Miện.
Thông báo nhập học và khai giảng các lớp TC LLCT-HC A.182 và A.183 (Công an tỉnh Hải Dương)
Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/TCT ngày 12/6/2020; Giấy báo nhập học số 131 và 132/GBNH-TCT ngày 15/6/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương