Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Thông báo
Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid 19 ở các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành Chính, các lớp bồi dưỡng
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính B30 k24, mở tại TTGDTX,NN,TH, tỉnh Hải Dương.
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A172 –k24 (Mở tại huyện Kim Thành)
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp. Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị -Hành chính A74 –k24.
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị -Hành chính A170 –k24. (Mở tại thành phố chí linh)
Thông báo về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá xe ô tô Fordv Laser GH BKS 34B -1329
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính B29-K24, mở tại TTGDTX,NN,TH tỉnh Hải Dương.
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.163-K.23 (mở tại huyện Ninh Giang)
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.166-K.23 (mở tại huyện Bình Giang)
THÔNG BÁO MÔN THI, LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH a171- K24 (mở tại trường chính trị tỉnh)
123
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín