Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Thông báo
Hướng dẫn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Thông báo lịch làm việc tháng 7 năm 2020
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A168 - Khóa 23 (mở tại thị xã Kinh Môn)
Căn cứ Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 22/6/2020; Giấy báo nhập học số 150/GBNH-TCT ngày 22/6/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính A162 k23, mở tại huyện Thanh Miện.
Thông báo nhập học và khai giảng các lớp TC LLCT-HC A.182 và A.183 (Công an tỉnh Hải Dương)
Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/TCT ngày 12/6/2020; Giấy báo nhập học số 131 và 132/GBNH-TCT ngày 15/6/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Thông báo nhập học các lớp Bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở - năm 2020
Căn cứ Giấy báo nhập học số 122 và 123/GBNH-TCT ngày 10/6/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính A165 k23, mở tại Thành Phố Chí Linh.
Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A.181 - khóa 25 (2020-2022) mở tại TCT tỉnh Hải Dương
Căn cứ giấy báo nhập học số 111/GBNH-TCT ngày 03/6/2020 của TCT tỉnh Hải Dương
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở - năm 2020
Căn cứ Giấy báo nhập học số 94/GBNH-TCT ngày 22/5/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương