Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Thông báo
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp. Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị -Hành chính A74 –k24.
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị -Hành chính A170 –k24. (Mở tại thành phố chí linh)
Thông báo về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá xe ô tô Fordv Laser GH BKS 34B -1329
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính B29-K24, mở tại TTGDTX,NN,TH tỉnh Hải Dương.
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.163-K.23 (mở tại huyện Ninh Giang)
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.166-K.23 (mở tại huyện Bình Giang)
THÔNG BÁO MÔN THI, LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH a171- K24 (mở tại trường chính trị tỉnh)
Hội nghị Duyệt điều kiện viết khóa luận, thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính A171 – Khoá 24 (mở tại trường Chính trị tỉnh)
Quyết định thành lập Hội Đồng thi tốt nghiệp và các Ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính A171- k24 (mở tại trường Chính trị tỉnh)
Hướng dẫn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín