Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A166- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Giang)
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu tổ chức Hội nghị đánh giá các hoạt động công tác tháng 8, đầu tháng 9/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới
Khoa Lý luận cơ sở tổ chức họp đánh giá hoạt đông tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A163- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ninh Giang)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A164- khoá 23 (tại Trung tâm BD Chính trị huyện Cẩm Giàng)
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2020
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 và căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác trong tình hình mới. Được sự thống nhất của Đảng ủy, BGH, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020.
Khoa Xây dựng Đảng triển khai cuộc họp công tác tháng 9/2020, đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 8/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020
Tổ chức Hội nghị duyệt thi, viết khóa luận và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A163 - Khóa 23
Chi đoàn thanh niên Trường Chính trị Tỉnh Hải Dương chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Khoa Xây dựng Đảng họp tiến hành đánh giá kết quả công tác tháng 7/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020.
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương