Sự việc - sự kiện
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính A167- K23 (Tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Tổ chức Hội nghị bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A160 - Khoá 23
Tổ chức Hội nghị bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A167 - Khoá 23
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B27- khoá 23 ( Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A157- khoá 23 ( Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thanh Hà)
Tổ chức Hội nghị bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC B27 - Khoá 23
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 12/2019
Tổ chức Hội nghị bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A157 - Khoá 23
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị họp giáo viên chủ nhiệm
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Gặp mặt chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2019)
12345678
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương