Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Thông báo
Về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp và tiếp tục các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp và tiếp tục các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh
Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 2832/UBND-VP về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh.
Phát hành “Thông tin Lý luận và Thực tiễn” số 66
Giấy mời họp duyệt tuyển sinh và duyệt tốt nghiệp các lớp
Giấy mời họp
Kế hoạch phát hành "Thông tin Lý luận và Thực tiễn" số 65/2020
Mẫu Báo cáo Kết quả nghiên cứu thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (Khoa Dân vận)
Thông báo V/v chuẩn bị tài liệu Hội nghị Duyệt tuyển sinh, Sơ kết lớp, Duyệt điều kiện thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp, Bốc thăm thi tốt nghiệp, Duyệt điều kiện tốt nghiệp các lớp TCLLCT-HC và các lớp Bồi dưỡng
Mẫu báo cáo tổng kết lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương