Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,661
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

Ngày 31/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định và Chương trình bồi dưỡng tại file đính kèm:

- Quyết định 859 và Chương trình bồi dưỡng: Word PDF

- Tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính: WordPDF

- Slide bài giảng: PowerPoint và PDF


Các tin mới hơn
Mẫu giáo án(ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) (23/05/2017)
Quyết định số: 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11/05/2016)
Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành (17/02/2014)
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (07/02/2014)
Các tin cũ hơn
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (13/09/2013)
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (13/09/2013)
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (13/09/2013)
Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2013 (09/08/2013)
Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 (09/08/2013)
Thông báo