Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,617
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2367/QĐ-BNV ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định và Tài liệu bồi dưỡng:

- Quyết định số 2367 và Công văn hướng dẫn sử dụng tài liệu: Tại đây

- Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Tại đây

Các tin mới hơn
Mẫu giáo án(ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) (23/05/2017)
Quyết định số: 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11/05/2016)
Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành (17/02/2014)
Các tin cũ hơn
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 (07/02/2014)
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (13/09/2013)
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (13/09/2013)
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (13/09/2013)
Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2013 (09/08/2013)
Thông báo