Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,603
Sự khác nhau giữa hai khái niệm Nguồn lực lao động và Lực lượng lao động
ThS Nguyễn Văn Tứ - Khoa Xây dựng Đảng
 
            Đặt vấn đề: Trong giáo trình của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, dành cho các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, bài số 3 về Các nguồn lực phát triển kinh tế của Việt Nam, có đề cập đến hai khái niệm Nguồn lực lao động và Lực lượng lao động. Trong thống kê cũng như trong môn học kinh tế phát triển thì hai khái niệm Nguồn lực lao động và Lực lượng lao động có sự khác nhau, việc phân biệt hai khái niệm này là một việc hữu ích cho quá trình học tập và trong quản lý, điều hành nền kinh tế. Để hiểu được hai khái niệm này chúng ta đi từ khái niệm nguồn nhân lực.  

Nguồn nhân lực: Là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động.

Nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa :

+ Theo nghĩa rộng: Nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển.

+ Theo nghĩa hẹp: Nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã hội, là nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn nhân lực được xem xét, đánh giá ở hai phương diện: số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.

+ Số lượng nguồn nhân lực là chỉ quy mô, cơ cấu tuổi, giới tính…

+ Chất lượng nguồn nhân lực là khả năng tổng hợp về thể lực, trí lực, kỹ năng, phong cách, đặc điểm lối sống, tinh thần và đặc biệt là khả năng nghiên cứu, sáng tạo, tiếp thu tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm khác nhau giữa các nước trong quan niệm về nguồn nhân lực là ở độ tuổi quy định. Có nước quy định tuổi bước vào hoặc bước ra sớm hơn, có nước lại muộn hơn. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các nước đều quy định cận dưới của độ tuổi lao động là 15, còn tuổi bước ra thì tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi quốc gia.

Nguồn lực lao động (Nguồn lao động) là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và những người ngoài độ tuổi lao động (trên độ tuổi lao động) đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân.

Khái niệm này được coi là cung tiềm năng về lao động

          Nguồn lực lao động luôn được xem xét trên hai mặt biểu hiện đó là số lượng và chất lượng.

- Nguồn lực lao động xét về mặt số lượng bao gồm: dân số đủ 15 tuổi trở lên có việc làm và dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng đang thất nghiệp, đang đi học, đang làm công việc nội trợ trong gia đình, không có nhu cầu làm việc và những người thuộc tình trạng khác (bao gồm cả những người nghỉ hưu trước tuổi quy định).

Như vậy nguồn lực lao động bao gồm:

+ Đủ 15 tuổi trở lên đang làm việc.

+ Những người trong tuổi lao động nhưng: Thất nghiệp, đi học, làm công việc nội trợ chính trong gia đình, và những người không có nhu cầu làm việc, những người thuộc tình trạng khác (nghỉ hưu trước tuổi…)

- Nguồn lực lao động xét về mặt chất lượng: được đánh giá ở trình độ chuyên môn, tay nghề (trí lực) và sức khỏe (thể lực) của người lao động.

         Lực lượng lao động: là bộ phận dân số đủ 15 tuổi trở lên có việc làm và những người thất nghiệp.

          - Ở Việt Nam hiện nay thường sử dụng khái niệm này trong thống kê, được coi như cung thực tế về lao động.

Như vậy, Lực lượng lao động bao gồm những người có việc làm (trong tuổi lao động và trên tuổi lao động) và những người chưa có việc làm nhưng đang tìm việc làm (thất nghiệp).

Lực lượng lao động không bao gồm những người trong tuổi lao động nhưng nằm trong các tình trạng: làm nội trợ chính trong gia đình, học sinh, sinh viên, những người không có nhu cầu làm việc…

Kết luận: Như vậy, Nguồn lực lao động luôn rộng hơn Lực lượng lao động, hay Nguồn lực lao động là cung tiềm năng về lao động còn Lực lượng lao động là cung thực tế về lao động.

Các tin mới hơn
Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh (26/09/2019)
Thiêng liêng di chúc Bác Hồ (05/09/2019)
Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Hải Dương phấn đấu tự học theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (30/08/2019)
Yêu cầu của người giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (22/08/2019)
Một số kinh nghiệm thu hút học viên nghe bài đối với giảng viên trẻ hiện nay (21/08/2019)
Các tin cũ hơn
Từ thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ suy nghĩ về nhiệm vụ tự đổi mới (30/07/2014)
Đoàn kết là một giá trị văn hóa (10/07/2014)
Giải quyết những vấn đề cấp bách để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển (06/06/2014)
Cần nhận thức và thái độ đúng về tự phê bình và phê bình trong Đảng (08/05/2014)
Điểm đặc biệt trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (08/05/2014)
Thông báo