Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,223,232
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A116 - Khóa 20 (huyện Bình Giang)
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A116 - Khóa 20 (File đính kèm)
Các tin mới hơn
Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2018 lớp TC LLCT-HC A157-K23 (huyện Thanh Hà) (28/03/2018)
Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp TC LLCT-HC A155-K23 năm 2018 (05/02/2018)
Kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp B24-K22, A155-K23, A146-K22 năm 2018 (30/01/2018)
Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2017 lớp Trung cấp LLCT-HC A150-K22 (Kinh Môn) (12/10/2017)
Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2017 lớp Trung cấp LLCT-HC A148-K22 (huyện Ninh Giang) (24/09/2017)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2016 lớp Trung cấp LLCT-HC A134-K21 (2016-2018) huyện Kim Thành (16/11/2016)
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LL CT - HC A95k18 huyện Tứ Kỳ (30/12/2014)
Kế hoạch tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 (09/07/2013)
Thông báo