Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,585
Điểm lớp TC LLCT-HC A134 K21 (Kim Thành)

 Môn thi: Chủ nghĩa Mác – Lê nin.  Ngày thi: 19/01//2017. (File đính kèm)

Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày thi: 23/2/2017. (File đính kèm)
 

Môn thi: Nghiệp vụ công tác Đảng . Ngày thi: 09/3/2017. (File đính kèm)

Môn thi: Lịch sử Đảng  .  Ngày thi: 12/4/2017. (File đính kèm) 
 
Môn thi: Quản lý hành chính Nhà nước (File đính kèm)
 
Môn thi: Nhà nước và pháp luật (File đính kèm)
 
Điểm thi tốt nghiệp (File đính kèm)
 
 
 
 

   

Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A133 - Kinh Môn (08/10/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A147 - K22 (Tại trường) (20/08/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A136 - K21 (Bình Giang) (20/08/2018)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC B20 (TTGDTX tỉnh Hải Dương) (31/07/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A140 (TX Chí Linh) (31/07/2018)
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh) (22/06/2018)
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh) (22/06/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện) (26/10/2017)
Thông báo