Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,126,503
Điểm lớp TC LLCT-HC A134 K21 (Kim Thành)

 Môn thi: Chủ nghĩa Mác – Lê nin.  Ngày thi: 19/01//2017. (File đính kèm)

Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày thi: 23/2/2017. (File đính kèm)
 

Môn thi: Nghiệp vụ công tác Đảng . Ngày thi: 09/3/2017. (File đính kèm)

Môn thi: Lịch sử Đảng  .  Ngày thi: 12/4/2017. (File đính kèm) 
 
Môn thi: Quản lý hành chính Nhà nước (File đính kèm)
 
Môn thi: Nhà nước và pháp luật (File đính kèm)
 
 
 
 

   

Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh) (22/06/2018)
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh) (22/06/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện) (26/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC B16 K21 (BỆNH VIỆN ĐA KHOA) (26/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A128 (Thanh Hà) (26/10/2017)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A124 - (TCT)Khóa 20 (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A121 (TP Hải Dương) (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A120 - Khóa 20 Kim Thành (07/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A129 (Ninh Giang) (05/05/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A122 (huyện Cẩm Giàng) (05/05/2017)
Thông báo