Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
965,187
Điểm lớp TC LLCT-HC B17 (Công ty xi mămg Hoàng Thạch)

Môn thi: Những vấn đề cơ bản về CN Mác - Lênin .  Ngày thi: sáng 29/7/2016. (File đính kèm)

 
Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh .  Ngày thi: chiều 29/7/2016. (File đính kèm)
 
Môn thi: Nhà nước & pháp luật .  Ngày thi: chiều 19/10/2016. (File đính kèm)
 
Môn thi: ĐCS và LL về Đảng CS VN .  Ngày thi: 18/8/2016. (File đính kèm) 
 

Môn thi: Quản lý hành chính NN .  Ngày thi: 19/12/2016. (File đính kèm)

 
Môn thi: Kỹ năng lãnh đạo quản lý .  Ngày thi: 20/4/2017. (File đính kèm) 
 
Môn thi:Nghiệp vụ công tác Đảng (File đính kèm)
 
Môn thi: Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực (File đính kèm)
  
Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh) (19/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT - HC B119 (Trường Quân sự tỉnh) (19/10/2017)
Điểm Lớp TC LLCT - HC A141 (Nam Sách) (19/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT - HC A142 (Trường Chính trị) (19/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A127 -(Y Te HD) Khóa 20 (19/10/2017)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A123 (Tứ kỳ) (07/09/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A139 K22 (22/08/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A134 K21 (Kim Thành) (22/08/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A133 - Kinh Môn (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A124 - (TCT)Khóa 20 (20/06/2017)
Thông báo