Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
965,159
Điểm lớp TC LLCT-HC A123 (Tứ kỳ)

Môn thi: Đường lối chính sách của Đảng, NN về các lĩnh vực .  Ngày thi: 8/12/2016. (File đính kèm)

Môn thi: Kỹ năng lãnh đạo quản lý .  Ngày thi: 10/3/2016. (File đính kèm) 
 
Môn thi: Nghiệp vụ công tác MTTQ & Đoàn thể nhân dân (File đính kèm)
 
Môn thi: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý (File đính kèm)

 

Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh) (19/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT - HC B119 (Trường Quân sự tỉnh) (19/10/2017)
Điểm Lớp TC LLCT - HC A141 (Nam Sách) (19/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT - HC A142 (Trường Chính trị) (19/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A127 -(Y Te HD) Khóa 20 (19/10/2017)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A139 K22 (22/08/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A134 K21 (Kim Thành) (22/08/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A133 - Kinh Môn (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A124 - (TCT)Khóa 20 (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A121 (TP Hải Dương) (20/06/2017)
Thông báo