Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,126,543
Điểm lớp TC LLCT-HC A123 (Tứ kỳ)

Môn thi: Đường lối chính sách của Đảng, NN về các lĩnh vực .  Ngày thi: 8/12/2016. (File đính kèm)

Môn thi: Kỹ năng lãnh đạo quản lý .  Ngày thi: 10/3/2016. (File đính kèm) 
 
Môn thi: Nghiệp vụ công tác MTTQ & Đoàn thể nhân dân (File đính kèm)
 
Môn thi: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý (File đính kèm)

 

Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh) (22/06/2018)
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh) (22/06/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện) (26/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC B16 K21 (BỆNH VIỆN ĐA KHOA) (26/10/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A128 (Thanh Hà) (26/10/2017)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A134 K21 (Kim Thành) (22/08/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A124 - (TCT)Khóa 20 (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A121 (TP Hải Dương) (20/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A120 - Khóa 20 Kim Thành (07/06/2017)
Điểm lớp TC LLCT-HC A129 (Ninh Giang) (05/05/2017)
Thông báo