Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,651
Điểm lớp TC LLCT-HC A133 - Kinh Môn

Môn thi: Những vấn đề cơ bản về CN Mác - Lênin .  Ngày thi:17/03/2017. (File đính kèm)

Môn thi: Những vấn đề cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh (File đính kèm)
 
Môn thi: Một số kỹ năng cơ bản trong LĐ, QL của cán bộ LĐ, QL ở cơ sở (File đính kèm)
 
Môn thi: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở (File đính kèm)
 
Môn thi: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở (File đính kèm)
 
Môn thi: Tình hình nhiệm vụ địa phương (File đính kèm)
 
 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A147 - K22 (Tại trường) (20/08/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A136 - K21 (Bình Giang) (20/08/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A134 K21 (Kim Thành) (31/07/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC B20 (TTGDTX tỉnh Hải Dương) (31/07/2018)
Điểm lớp TC LLCT-HC A140 (TX Chí Linh) (31/07/2018)
Thông báo