Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,126,558
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

Trong hai ngày 05 và 06/10/2017, Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho các đơn vị khoa, phòng. ThS. Bùi Quang Toản, TUV, Hiệu trưởng Chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Hội đồng khoa học, Chủ nhiệm đề tài và đông đủ cán bộ, giảng viên các khoa, phòng.

          Ngày 05/10 Hội đồng khoa học thực hiện nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng đã nghe các đồng chí Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài:

TS. Phạm Xuân Thiên báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

1- TS. Phạm Xuân Thiên, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

ThS. Nguyễn Hồng Tuyến báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

2- ThS. Nguyễn Hồng Tuyến, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

ThS. Nguyễn Văn Tứ báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

3- ThS. Nguyễn Văn Tứ, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Phát triển môi trường khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương theo hướng bền vững.

ThS. Thân Thị Cương báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

4- ThS. Thân Thị Cương, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Thực trạng đổi mới phương pháp giảng dạy môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay.

Ngày 06/10 Hội đồng khoa học tiếp tục thực hiện nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học:

ThS. Nguyễn Chí Công báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

1- ThS. Nguyễn Chí Công, Phó trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay.

ThS. Phạm Thị Thanh Xuân báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

2- ThS. Phạm Thị Thanh Xuân, Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân xã ở tỉnh Hải Dương hiện nay.

ThS. Lê Văn Thuỷ báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

3- ThS. Lê Văn Thuỷ, Trưởng khoa Dân vận đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Trường Chính trị với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội nhằm gắn lý luận với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay.

ThS. Đỗ Thị Phương báo cáo kết quả thực hiện đề tài
 

4- ThS. Đỗ Thị Phương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, văn thư, lưu trữ tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Bùi Quang Toản, TUV, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị
 

Sau mỗi báo cáo kết quả thực hiện đề tài, các đồng chí trong Hội đồng khoa học nhà trường đã phát biểu ý kiến đóng góp cho từng đề tài để hoàn thiện nội dung. Kết quả các đề tài đều đạt loại khá và đạt yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, ThS. Bùi Quang Toản, TUV, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học yêu cầu các Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục tiếp thu chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài.

Trần Thị Hiền
Các tin mới hơn
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A139 - Khoá 22 (17/07/2018)
Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý các lớp Trung cấp LLCT-HC tổ chức tại Trung tâm BDCT cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018 (03/07/2018)
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7/2018 (03/07/2018)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A142 - Khoá 22 (03/07/2018)
Tổ chức bốc thăm lựa chọn môn thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC B24 - Khoá 22 (mở tại Trung tâm GDTX tỉnh) (02/07/2018)
Các tin cũ hơn
Khoa Xây dựng Đảng tiến hành đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2017 (06/10/2017)
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2017 (04/10/2017)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B17 - khoá 21 (mở tại Công ty Vicem Hoàng Thạch) (04/10/2017)
Sơ kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A135 - Khoá 21 (mở tại huyện Chí Linh) (30/09/2017)
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở năm 2017 (Lớp thứ ba) (30/09/2017)
Thông báo