Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,052,773
Lịch học tập và giảng dạy lớp Trung cấp LLCT-HC A142, A144, A149 của Khoa Lý luận (Lịch làm lại)
Lịch học tập và giảng dạy lớp Trung cấp LLCT-HC A142, A144, A149 của Khoa Lý luận (Lịch làm lại) (File đính kèm)
Các tin mới hơn
Lịch giảng dạy khoa Dân vận tháng 03/2018 (04/03/2018)
Lịch giảng dạy khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 03/2018 (04/03/2018)
Lịch giảng dạy khoa Nhà nước và Pháp luật tháng 03/2018 (04/03/2018)
Lịch giảng dạy khoa Xây dựng Đảng tháng 03/2018 (04/03/2018)
Lịch học tập và giảng dạy các lớp Chuyên viên K51, K52, K53, K54 và Chuyên viên chính K27 năm 2017-2018 (25/02/2018)
Các tin cũ hơn
Lịch giảng dạy khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch giảng dạy khoa Dân vận tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch giảng dạy khoa Xây dựng Đảng tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch giảng dạy khoa Nhà nước và Pháp luật tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch học các lớp theo tuần tháng 10 năm 2017 (27/09/2017)
Thông báo