Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,126,523
Lịch giảng dạy và học tập lớp Trung cấp LLCT-HC A128 (huyện Thanh Hà)
Các tin mới hơn
Lịch giảng dạy và học tập Khoa Dân vận tháng 8/2018 (27/06/2018)
Lịch giảng dạy và học tập Khoa Xây dựng Đảng tháng 8/2018 (27/06/2018)
Lịch học các lớp tháng 8/2018 (19/06/2018)
Lịch giảng dạy và học tập lớp A146 tháng 7/2018 (19/06/2018)
Lịch học các lớp tháng 7/2018 (19/06/2018)
Các tin cũ hơn
Lịch học tập và giảng dạy lớp Trung cấp LLCT-HC A142, A144, A149 của Khoa Lý luận (Lịch làm lại) (06/10/2017)
Lịch giảng dạy khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch giảng dạy khoa Dân vận tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch giảng dạy khoa Xây dựng Đảng tháng 10/2017 (30/09/2017)
Lịch giảng dạy khoa Nhà nước và Pháp luật tháng 10/2017 (30/09/2017)
Thông báo