Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,345,053
Một số yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Ths. Phạm Thị Thanh Xuân - Phó trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

 

Để nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật đòi hỏi giảng viên giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất, yêu cầu  giảng viên giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật

          Giảng viên được đào tạo đúng chuyên ngành, có phương pháp sư phạm; tâm huyết, có phông kiến thức sâu rộng. Trước hết mỗi giảng viên phải tự mình ý thức việc tự học để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ; biết xây dựng các tài liệu môn học phục vụ cho môn học,ngoài chuyên ngành của mình phải có phông kiến thức rộng, điều này giúp cho giảng viên soạn và trình bày bài giảng có hệ thống logíc và giàu sức thuyết phục; biết ứng dụng công nghệ thông tin; tranh thủ tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, nhất là các đồng chí có thâm niên và phương pháp giảng dạy tốt.

Bài giảng môn Nhà nước và pháp luật đòi hỏi tính pháp lý, tính cập nhật và tính thực tiễn cao. Bởi giảng dạy môn Luật, giảng viên thường đưa ra các quy định của pháp luật, luôn mang những căn cứ pháp lý. Đồng thời, việc áp dụng pháp luật trong giải quyết công việc hàng ngày của cán bộ, công chức ở cơ sở cần cập nhật chính sách, văn bản pháp luật mới. Bên cạnh, các quy định của pháp luật luôn khô cứng nếu giảng viên thiếu liên hệ thực tiễn, sẽ làm cho bài giảng khô khan, thiếu sức thuyết phục, khó vận dụng trong việc giải quyết các tình huống nảy sinh trong đời sống thực tiễn. Do đó,bài giảng muốn sinh động giàu sức thuyết phục, giảng viên cần phải liên hệ với thực tiễn của thế giới, đất nước, địa phương và đơn vị. Về sự liên hệ này tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi giảng viên, có thể giảng viên tự liên hệ trong bài giảng và chỉ cho học viên thấy rõ điều đó được thể hiện trong thực tế cuộc sống hoặc giảng viên có thể gợi mở, đàm thoại với học viên, dẫn ra những thực tiễn của địa phương, của tỉnh,  đất nước và từ đó khái quát làm sáng tỏ về mặt lý luận. Vì vậy, muốn đổi mới phương pháp giảng dạy nhất là môn Nhà nước và pháp luật, nhất thiết phải chú trọng các vấn đề trên mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả đào tạo.

            Thứ hai, yêu cầu nắm được đối tượng học viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy của nhà trường.

Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực lại có những yêu cầu và văn bản pháp luật điều chỉnh, quy định phạm vi, chức năng, nhiệm vụ riêng. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật cho cán bộ, công chức ở mỗi cấp, mỗi ngành cũng đa dạng và khác nhau. Chẳng hạn, nhu cầu thông tin, kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức cấp xã khác với nhu cầu thông tin, kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức cấp huyện, ban ngành; nhu cầu về thông tin pháp luật cho cán bộ, công chức ngành giáo dục chắc chắn khác nhiều so với nhu cầu thông tin pháp luật cho cán bộ, công chức ngành tư pháp hay địa chính...

Trên cơ sở đó, giảng viên chủ động có kế hoạch cho từng bài giảng, tiết giảng sẽ sử dụng những phương pháp nào, thiết bị dạy học gì cho phù hợp, thì sẽ đạt được hiệu quả cao. Việc nắm được đối tượng học viên sẽ giúp cho giảng viên chủ động phối hợp các phương pháp và sử dụng thiết bị dạy học phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu.

Thứ ba,yêu cầu sử dụng hiệu quả phương pháp truyền thống

Trong giảng dạy, người giảng viên có thể sử dụng nhiều phương pháp, cả những phương pháp truyền thống lẫn những phương pháp hiện đại. Đổi mới phương pháp giảng dạy là khâu trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp giảng dạy truyền thống bằng một loạt các phương pháp giảng dạy mới, mà trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt phương pháp tích cực nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học để học viên phải thực sự tích cực, chủ động, tự giác, luôn trăn trở tìm tòi, suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội kiến thức.

          Giảng viên khi soạn bài giảng điện tử cần phải chuẩn bị công phu, các thông tin hình ảnh phải phù hợp với nội dung từng bài giảng cụ thể. Việc sử dụng giáo án điện tử đặt ra yêu cầu phải phát huy được tính chủ động sáng tạo của học viên và giúp cho việc khắc sâu những tri thức của bài học. Khi dùng giáo án điện tử trong giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật cần có các hình ảnh minh họa, hay một đoạn tư liệu, để giúp giảng viên và học viên có nhiều thời gian để hoạt động tích cực hơn.

Thứ tư, yêu đổi mới phương pháp giảng dạy phải đi đôi với đảm bảo nội dung

Trong quá trình giảng dạy không có một phương pháp dạy học nào tối ưu cho tất cả mọi người, vì dạy học vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Khoa học ở chỗ giảng viên phải bảo đảm nội dung, chương trình, mục tiêu đào tạo… nghệ thuật là giảng viên, phải tuỳ theo đối tượng, tình hình cụ thể của lớp học mà có cách thức giảng dạy đáp ứng yêu cầu, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Do đó, giảng viên quá đề cao các phương pháp tích cực, các phương tiện hiện đại, giảng viên sẽ trở thành người trình diễn phương pháp. Đổi mới phương pháp giảng dạy Nhà nước và pháp luật, giảng viên phải chú ý đến phương pháp để làm rõ nội dung, đảm bảo nội dung sâu hơn, phong phú hơn và đảm bảo tính logic, tính khoa học, tính pháp lý, tính cập nhật và tính thực tiễn.

Như vậy, đổi mới, nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp giảng dạy môn nhà nước và pháp luật ở trường chính trị hiện nay là một đòi hỏi khách quan, nhằm thực hiện tốt yêu cầu: “ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy moc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực” theoNghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đồng thòi làm tốt một số yêu cầu này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn nhà nước và pháp luật ở trường chính trị tỉnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của quá trình đổi mới.

 

 

Các tin mới hơn
Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh (20/05/2019)
Uống rượu bia khi tham gia giao thông - có thể xử lý hình sự? (10/05/2019)
Đồng chí Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam (25/04/2019)
Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Hải Dương đẩy mạnh việc học tập và là theo phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh (14/03/2019)
Luật An ninh mạng và những hành vi bị cấm trên không gian mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (12/03/2019)
Các tin cũ hơn
Kỹ năng giao việc hiệu quả (04/12/2018)
Quan niệm về Công chức trong pháp luật Việt Nam (04/12/2018)
Lỗi lầm và lòng biết ơn (04/12/2018)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan hệ Việt - Lào (04/12/2018)
Một số vấn đề sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Hội Cựu chiến binh khóa VI (23/11/2018)
Thông báo