Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,345,069
Một số khó khăn khi giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và biện pháp khắc phục
Ths. Phạm Thị Thanh - Phó Trưởng khoa NN & PL

 

Thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định Số: 51/QĐ-BNVngày 22 tháng 01 năm 201 3; Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trường Chính trị tỉnh Hải Dương đã mở các lớp bồi dưỡng theo đúng nội dung, chương trình khung do bộ Nội vụ ban hành. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn, hạn chế, bất cập nhất định như:

- Thứ nhất, về thiết kế chương trình chưa thực sự phù hợp. Cả chương trình chuyên viên và chuyên viên chính đều chia thành 3 phần: Phần kiến thức chung, phần quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ và phần kỹ năng. Tuy vậy, phần học thứ hai chỉ có một chuyên đề lý thuyết và một chuyên đề báo cáo. Như vậy xét về dung lượng chưa tương thích giữa các phần.

Bên cạnh đó, một số chuyên đề thiết kế chưa sát với đối tượng học viên như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó có sự trùng lặp về nội dung như ở nhiều chuyên đề từ bài kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng phân công, kỹ năng phối hợp, kỹ năng đánh giá thực thi công vụ và một số chuyên đề khác đều có nội dung giống nhau như xác định mục tiêu SMART.

- Thứ hai, chương trình có nhiều chuyên đề mới, đặc biệt các chuyên đề phần kỹ năng đều rất mới có thể nói rất khó đối với đội ngũ giảng viên của trường. Bởi các giảng viên của trường vốn chỉ quen và chỉ mạnh về kiến thức lý luận. Trong khi đội ngũ học viên lại là những người đã công tác lâu năm có trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn và đòi hỏi rất cao về nội dung kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy.Như thế, không khác nào đội ngũ giảng viên đã đem kiến thức “sở đoản” của mình để đề cập đến, giải quyết những vấn đề “sở trường” của học viên. Điều này, dẫn đến không tránh khỏi những bài giảng trở nên “xa lạ” với thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời giảng viên có biểu hiện ngại, né tránh nội dung định hướng, hướng dẫn thực hành kỹ năng. Hoặc hướng dẫn thực hành kỹ năng không đến nơi, đến chốn, qua loa, đại khái.

Thứ ba, thiếu môi trường để thực hành kỹ năng một cách hiệu quả. Thực hành kỹ năng là khâu không thể thiếu trong dạy và học kỹ năng. Tuy nhiên, để thực hành kỹ năng cần có môi trường cụ thể. Môi trường được đảm bảo bằng cả không gian, thời gian và nôi dung thực hành.

Về không gian và thời gian, do nhiêu nguyên nhân, một số giảng viên rất ngại tổ chức phần thực hành (có lẽ một trong những nguyên nhân là thiếu kiến thức thực tiễn). Chính vì vậy, họ thường dành quá nhiều thường gian cho việc truyền đạt kiến thức và dánh ít thời gian cho thảo luận và thực hành (không đúng theo chương trình). Bên cạnh đó, hầu hết học viên chưa phát huy tính tích cực, lười suy nghĩ, tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Một số không nhỏ học viên (có thể cũng vì bận công việc) thích nghỉ sớm, nên cứ đến nôi dung thực hành thì đề nghị giảng viên cho nghỉ sớm.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đối với các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, tôi xin có một số đề xuất sau đây:

- Để giảng dạy tốt chương trình chuyên viên, chuyên viên chính đòi hỏi bản thân người đứng lớp phải có nền tảng vững chắc về kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng, có am hiểu về thực tiễn để tạo sức thuyết phục, sự hấp dẫn, tạo hứng khởi học tập và ấn tượng tốt đẹp về môn học, giúp họ chủ động tích lũy tri thức lý luận, nắm được bản chất của vấn đề để vận dụng vào thực tiễn công tác. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian, công sức nghiên cứu kỹ nội dung kiến thức bài giảng, phải nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản, nội dung trọng tâm của từng chuyên đề.Cần nâng cao kiến thức thực tiễn nói chung; kiến thức thực tiễn gắn với những kỹ năng cụ thể trong chương trình cho đội ngũ giảng viên.Nâng cao kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên có thể thông qua nhiều con đường. Trong đó, cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Thực sự coi trọng nội dung giảng dạy phần kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu tổng kết thực tiễn lãnh gắn với nội dung giảng dạy phần kỹ năng.

- Trong hoạt động thao giảng hàng năm của nhà trường nên thực hiện thao giảng ở cả chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Tạo môi trường, điều kiện để giảng viên học hỏi những kinh nghiệm hay của nhau.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo án, dự giờ trên lớp với các chuyên đề giảng dạy chuyên viên và chuyên viên chính, nhất là giảng dạy phần kỹ năng. Từ đó có thể đóng góp ý kiến cho giảng viên hoàn thiện bài giảng được tốt hơn nữa.

- Mặt khác, thông qua công tác thanh kiểm tra, đánh giá hàng năm nhà trường có thể đưa thêm một số giảng viên có khả năng tốt mà chưa tham gia giảng chương trình chuyên viên và chuyên viên chính vào giảng dạy. Đồng thời, không phân công giảng dạy đối với những giảng viên không đáp ứng được yêu cầu.

Theo đó, kiến nghị một số biện pháp cụ thể sau nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình chuyên viên và chuyên viên chính:

- Một là,Đối với cơ quan xây dựng và ban hành nội dung chương trình mà trước hết là Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia cần tổ chức các khóa hướng dẫn giảng dạy phần kỹ năng cho đội ngũ giảng viên các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-Hai là, Đối với các trường chinh trị tỉnh cần tổ chức bồi dưỡng; học tập, trao đổi kinh nghiệm, ... cho giảng viên về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy phần kỹ năng.

- Ba là, cần thống nhất về cách thức, yêu cầu kết quả thực hiện một bài giảng nhất là giảng dạy phần kỹ năng. Trước hết, nó có thể tránh được tính chất “tùy tiện”, “ngẫu hứng” trong giảng dạy. Đồng thời, giúp cho những ngươi quản lý có thể đánh giá đúng đắn chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên.

Việc thống nhất cách thức, yêu cầu kết quả thực hiện một bài giảng phần kỹ năng cần nhiều biện pháp, song chúng tâ cần quan tâm đến những nội dung sau:

 + Nghiên cứu, xây dựng và ban hành giáo án mẫu bài giảng phần kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Chương trình, nội dung và phân phối thời gian các chuyên đề kỹ năng được xây dựng khá chi tiết, có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng dập khuôn, cứng nhắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, cần có sự vận dụng môt cách linh hoạt về hình thức nhất là nội dung thảo luận và thực hành tránh đơn điệu, nhàm chán. Ví dụ:

Một chuyên đề kỹ năng trong chương trình chuyên viên chính hiện nay được quy định là 12 tiết (trên lớp) với 4 tiết lý thuyết; 08 tiết thảo luận, thực hành.

Chúng tôi đề nghị có thể thực hiện (tất nhiên tùy theo đối tượng):

+ 04 tiết lý thuyết (trên lớp).

+ 04 tiết thào luận, xây dựng tình huống, thực hành (trên lớp).

+ 04 tiết học viên có thể tự nghiên cứu, viết thu hoạch, làm bài tập (ở nhà).

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra;đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính.

Nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Giảng dạy tốt các chuyên đề trong chương trình sẽ góp phần nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên viên chính trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

 

Các tin mới hơn
Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh (20/05/2019)
Uống rượu bia khi tham gia giao thông - có thể xử lý hình sự? (10/05/2019)
Đồng chí Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam (25/04/2019)
Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Hải Dương đẩy mạnh việc học tập và là theo phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh (14/03/2019)
Luật An ninh mạng và những hành vi bị cấm trên không gian mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (12/03/2019)
Các tin cũ hơn
Một số yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương (05/12/2018)
Kỹ năng giao việc hiệu quả (04/12/2018)
Quan niệm về Công chức trong pháp luật Việt Nam (04/12/2018)
Lỗi lầm và lòng biết ơn (04/12/2018)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan hệ Việt - Lào (04/12/2018)
Thông báo