Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,584
Tổ chức bốc thăm lựa chọn môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính B26- K23 (mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương)

Chiều 7/10/2019, tại phòng họp 207, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Hội đồng thi tốt nghiệp đã tổ chức bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT- HC B26- K23 (Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương).

Tham dự Hội nghị có ThS.Bùi Quang Toản, TUV, BTĐU, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp- chủ trì Hội nghị, các đồng chí trong hội đồng thi tốt nghiệp.

 
 
 

ThS. Đặng Thị Hương, Trưởng phòng Đào tạo công bố các quyết định thành lập Hội đồng thi, các Ban Hội đồng thi tốt nghiệp; Lịch thi...

Sau khi nghe các quyết định của Hội đồng thi tốt nghiệp, hội nghị đã tổ chức bốc thăm lựa chọn môn thi. Nội dung thi gồm 03 bài thuộc các khối kiến thức đề thi, các khối kiến thức được đảm bảo niêm phong theo đúng quy định.

Kết quả bốc thăm lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B26 - Khoá 23 sẽ thi tốt nghiệp 03 môn gồm:

1- Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin;

2- Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước;

3- Nghiệp vụ công tác mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

Theo kế hoạch, lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B26- Khoá 23 sẽ tiến hành thi tốt nghiệp 02 ngày (19 - 20/10/2019) tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương.

                                                                                     Đào Thị Thúy
Các tin mới hơn
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A177- Khóa 24 năm 2019 – 2021 (Mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương) (17/10/2019)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên Chính K 33( năm 2019 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc) (17/10/2019)
Các tin cũ hơn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn năm 2019 (Lớp thứ nhất) (08/10/2019)
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2019 (02/10/2019)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A141 - Khoá 22 (01/10/2019)
Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (01/10/2019)
Khoa Lý luận Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức nghiên cứu thực tế tại xã Hưng Long huyện Ninh Giang (01/10/2019)
Thông báo