Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,387,478
Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh của trường từ năm 1997 đến nay

Năm 1997-1999 đề tài về: "Một số giải pháp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn tỉnh Hải Dương" được nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Năm 2000-2001, đề tài: "Thực trạng và giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở xã của tỉnh Hải Dương" , đề tài được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu, xếp loại khá.

Năm 2002, đề tài: "Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn tỉnh Hải Dương", đề tài được Hội đồng khoa học của tỉnh nghiệm thu xếp loại khá.

Năm 2003, đề tài: "Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và chi bộ khu phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Hải Dương, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (giai đoạn 2001-2010)", đề tài được Hội đồng khoa học của tỉnh nghiệm thu xếp loại khá.

Năm 2005, dự án: Nâng cao nhận thức và năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương ở tỉnh Hải Dương – (Do quỹ CEG AUSTRALIA tài trợ) đề tài được Hội đồng khoa học của tỉnh nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Năm 2006, đề tài: ứng dụng công nghệ không dây xây dựng mạng WLAN phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo