Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,387,447
Kế hoạch tuyển sinh, mở lớp trong năm 2013

I. Đào tạo Trung cấp LLCT-HC

 

- Yêu cầu: đối tượng cử đi học là CB chủ chốt, dự nguồn của các sở, ban, ngành và ĐT; CB chủ chốt, dự nguồn của huyện và cơ sở.

- Dự kiến mở các lớp sau:

 

TT

Đơn vị

Số lớp

Tuyển sinh

Thời điểm mở lớp

1

Bệnh viện Đông y

01

70

T3/2013

2

Huyện uỷ Ninh Giang

01

70

T4/2013

3

Huyện uỷ Tứ Kỳ

01

70

T5/2013

4

Huyện uỷ Bình Giang

01

75

T5/2013

5

Huyện uỷ Ninh Giang

01

70

T6/2013

6

Huyện uỷ Chí Linh

01

70

T6/2013

7

Huyện uỷ Tứ Kỳ

01

70

T8/2013

8

Huyện uỷ Kim Thành

01

70

T9/2013

9

Huyện uỷ Kinh Môn

01

70

T9/2013

10

Các sở, ban, ngành, ĐT

01

75

T10/2013

 

II. Chương trình bồi dưỡng

 

- Yêu cầu:

+ Đối với lớp Chuyên viên chính: đối tượng là công chức trong ngạch chuyên viên chính tỉnh, huyện.

+ Đối với lớp Chuyên viên: đối tượng là công chức trong ngạch chuyên viên tỉnh, đoàn thể, huyện.

- Dự kiến mở các lớp sau:

 

TT

Chương trình - lớp

Số lớp

Tuyển sinh

Chỉ tiêu NS

Thời điểm mở lớp

1

Chuyên viên

02

100

100

T4/2013

100

100

T10/2013

2

Chuyên viên chính

02

100

100

T4/2013

100

100

T8/2013

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo