Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,426,020
Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2013

Công văn số 5242-CV/BTCTW ngày 05 tháng 8 năm 2013 về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2013.

 
 
(Nguồn xaydungdang.org.vn)
 
Các tin mới hơn
Mẫu giáo án(ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) (23/05/2017)
Quyết định số: 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11/05/2016)
Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành (17/02/2014)
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (07/02/2014)
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 (07/02/2014)
Các tin cũ hơn
Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 (09/08/2013)
Về thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2013 (12/07/2013)
Thông báo Số: 187/TB-HVCT-HCQG về việc mở lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị - hành chính (12/07/2013)
Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ (12/07/2013)
Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (14/06/2013)
Thông báo