Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,426,003
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Ngày 28/08/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 975/QĐ-BNV ban hành Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định, Chương trình và Tài liệu hướng dẫn: QĐ975 ; Chương trình ; Tài liệu hướng dẫn


Các tin mới hơn
Mẫu giáo án(ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) (23/05/2017)
Quyết định số: 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11/05/2016)
Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành (17/02/2014)
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (07/02/2014)
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 (07/02/2014)
Các tin cũ hơn
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (13/09/2013)
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (13/09/2013)
Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2013 (09/08/2013)
Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 (09/08/2013)
Về thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2013 (12/07/2013)
Thông báo