Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Liên kết đào tạo
Liên kết đào tạo

Một số lớp Liên kết đào tạo của trường từ năm 1997 đến nay

 

+ Đại học Chính trị và Đại học Hành chính:                06 lớp  =    649 h/viên

+ Cao đẳng Quản trị văn phòng                                    01 lớp  =    81 h/viên

+ Trung học  văn thưu lưuu trữ:                                        02 lớp  =     189 h/viên

+ Trung cấp Thanh Vận                                                01 lớp  =     84 h/viên

+ Trung cấp Hành chính văn phòng                              01 lớp  =     68 h/viên

+ Bồi dưuỡng phưuơng pháp giảng dạy tích cực:                2 lớp  =     75 h/viên 

+ Nghiệp vụ công tác thống kê:                                     02 lớp  =  484 h/viên
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương