Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Lịch công tác
Chương trình công tác tháng 6 năm 2020


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  Số: 41 /CTr-TCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

 

Phần I: Công việc trọng tâm trong tháng

1. Các khoa, phòng thực hiện theo kế hoạch giảng dạy tháng 6/2020.

2. Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần II: Một số công việc cụ thể trong tháng

 

Thứ,

ngày, tháng

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

thực hiện

Thứ 2 (01/6)

Sáng

Họp giao ban tháng 6/2020

Đ/c Toản

Thứ 3 (02/6)

Sáng

Đại hội Đảng bộ Trường tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Toản

Thứ 5 (04/6)

Chiều

Duyệt điều kiện tuyển sinh lớp BD cán bộ Đoàn TN cơ sở (02 lớp)

Đ/c Toản

Thứ 2 (08/6)

Sáng

Khai giảng lớp BD cán bộ CCB cơ sở

Đ/c Mai

Khai giảng lớp A181 (Tại trường)

Đ/c Huy

Thứ 3 (09/6)

Sáng

Duyệt điều kiện thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp A162 (Thanh Miện)

Đ/c Toản

Chiều

Duyệt điều kiện tuyển sinh A182, A183 (Công an tỉnh)

Đ/c Toản

Thứ 4 (10/6)

Chiều

Bế giảng lớp BD cán bộ CCB cơ sở

Đ/c Mai

Thứ 3&thứ 4

(16-S.17/6)


Thi tốt nghiệp lớp A165 (Chí Linh)

Đ/c Mai

Thứ 4 (17/6)

Sáng

Khai giảng lớp BD cán bộ ĐTN cơ sở (lớp thứ nhất)

Đ/c Mai

Thứ 6 (19/6)

Chiều

Duyệt điều kiện thi tốt nghiệp A168 (Kinh Môn)

Đ/c Toản

Bế giảng lớp BD cán bộ ĐTN cơ sở (lớp thứ nhất)

Đ/c Mai

Thứ 2 (22/6)

Sáng

Khai giảng 2 lớp A182, A183 (Công an tỉnh)

Đ/c Toản

Chiều

Duyệt điều kiện tuyển sinh A184 (TTGDTX tỉnh)

Đ/c Toản

Thứ 3&thứ 4

(23-S.24/6)

 

Thi tốt nghiệp lớp A162 (Thanh Miện)

Đ/c Huy

Thứ 4 (24/6)

Sáng

Khai giảng lớp BD cán bộ ĐTN cơ sở (lớp thứ hai)

Đ/c Mai

Thứ 6 (26/6)

Chiều

Bế giảng lớp BD cán bộ ĐTN cơ sở (lớp thứ hai)

Đ/c Mai

CN (28/6)

Sáng

Khai giảng lớp A184 (TTGDTX tỉnh)

Đ/c Huy

Thứ 3 (30/6)

Chiều

Duyệt điều kiện tốt nghiệp lớp BDLĐ cấp phòng khóa 6

Đ/c Toản

Thứ 5&thứ 6

(02-S.03/7)

 

Thi tốt nghiệp lớp A168 (Kinh Môn)

Đ/c Mai

Thứ 2 (06/7)

Sáng

Bế giảng lớp BDLĐ cấp phòng khóa 6

Đ/c Toản

 

Ghi chú: Một số nội dung có thể thay đổi theo tình hình thực tế.


 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các khoa, phòng; đoàn thể;

- Đ/c Hường;

- Phụ trách Website;

      - Lưu: VT.

 


 

Các tin mới hơn
Chương trình công tác tháng 9 năm 2020(05/09/2020)
Chương trình công tác tháng 8 năm 2020(05/08/2020)
Chương trình công tác tháng 7/2020 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương(20/07/2020)
Các tin cũ hơn
Chương trình công tác tháng 5/2020(06/05/2020)
Chương trình công tác tháng 6/2018 (29/10/2019)
Chương trình công tác tháng 5/2018(29/10/2019)
Chương trình công tác tháng 4/2018(29/10/2019)
Chương trình công tác tháng 3/2018(29/10/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín