Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Sự việc - sự kiện
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A168- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Kinh Môn)

Sáng 02/7/2020, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với thị ủy Kinh Môn tổ chức khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A168- khoá 23. Dự Lễ khai mạc có ThS. Đặng Thị Mai, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng ban coi thi; đồng chí Trương Đức San, Phó bí thư Thường trực thị ủy Kinh Môn; các đồng chí trong Hội đồng thi và đông đủ học viên lớp A168 K23 dự thi tốt nghiệp.

ThS. Đỗ Thị Phương, Phó Trưởng phòng QLĐT& NCKH, thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp công bố các quyết định 

         ThS. Đỗ Thị Phương, Phó Trưởng phòng QLĐT& NCKH, thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp công bố các quyết định về việc thành lập Hội đồng thi; các Ban thuộc Hội đồng thi; lịch thi; Quyết định công nhận học viên đủ điều kiện dự thi và phổ biến một số điểm cần lưu ý của quy chế thi tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A168 K23 tại thị xã Kinh Môn diễn ra trong 2 ngày, 02 và 03/7/2020 với 3 môn theo lịch thi cụ thể.

- Sáng 02/7 thi môn:  Tình hình nhiệm vụ địa phương;

- Chiều 02/7 thi môn: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước;

- Sáng 03/7 thi môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở.

Trước mỗi buổi thi sẽ bốc thăm chọn 1 trong 2 đề thi, mỗi đề thi gồm 2 câu hỏi, các câu hỏi gồm nội dung lý luận và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy sự sáng tạo của học viên, điểm bài thi chấm theo thang điểm 10 trong đó có 1 điểm trình bày, thời gian làm bài thi 180 phút. Các đề thi đảm bảo niêm phong theo đúng quy định thi tốt nghiệp hệ trung cấp và cao đẳng quốc gia.