Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A180- Khóa 25 năm 2020 – 2021 (Mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)

Sáng 7/03/2020 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC A180-  K25. Dự Lễ khai giảng có TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; đại diện khoa, phòng Nhà trường và đông đủ học viên lớp A180-  K25.

 
 
 

ThS. Đặng Thị Hương, Trưởng phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Hải Dương công bố các quyết định về việc mở lớp; quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính A180-  K25 của Ban giám  hiệu Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

 
 
 

TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phát biểu Khai giảng lớp học. Cách mạng nước ta đã khảng định rằng, sau khi có đường lối đúng, cán bộ là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng, Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lê nin, vì theo Hồ Chí Minh, Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải làm theo chủ nghĩa ấy, Đảng mà không có chủ nghĩa làm cốt thì cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Cuộc sống đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, những vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong điều kiện thực hiện ở cơ chế thị trường ngày càng trở lên phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

 Chương trình sẽ trang bị cho các đồng chí những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. toàn khóa học các đồng chí phải nghiên cứu, học tập với 7 phần, 10 môn học; 10 lần thi, 4 lần kiểm tra, 1 lần đi nghiên cứu thực tế và 1 tiểu luận cuối khóa hoặc thi tốt nghiệp, thực hiện theo đúng chương trình của Học viện đã ban hành.

Vậy mỗi học viên cần xác định đúng đắn động cơ, ý thức, tinh thần học tập, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các thầy cô giáo, cơ quan... bố trí sắp xếp công việc một cách hợp lý, khắc phục khó khăn, tập trung học tập với chất lượng cao nhất.

 Đồng chí tin tưởng rằng, có sự quan tâm của các sở Ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các đồng chí đi học cùng với sự nhiệt tình và trách nhiệm của các thầy, cô giáo Nhà trường, với sự nỗ lực của 76 học viên, lớp Trung cấp lý luận chính trị- Hành chính A180 khóa 25 sẽ thành công tốt đẹp. 100% các đồng chí sẽ tốt nghiệp ra trường đáp ứng lòng mong muốn của các đồng chí đại biểu, các cơ quan, đơn vị..

Đại diện cho 76 học viên phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ban giám hiệu, các khoa, phòng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương,trong việc tổ chức lớp học và bày tỏ sự quyết tâm, vượt mọi khó khăn trong quá trình học tập, rèn luyện, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, nhất trí, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Nhà trường và của Ban chỉ đạo lớp học, thực hiện tốt việc học tập trên lớp cũng như hoàn thành nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác được giao tại các cơ quan đơn vị, ...

Sau khi hoàn thành nội dung chương trình, Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A180- K25 kết thúc trong không khí phấn khởi và hứa hẹn lớp học quyết tâm đoàn kết hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

                                                         Đào Thị Thúy

Các tin mới hơn
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A 158- k23(15/05/2020)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng - Khoá 6 năm 2020 (10/03/2020)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A160 - Khoá 23 (Thành phố Hải Dương)(10/03/2020)
Các tin cũ hơn
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 31 (02/03/2020)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A157 - Khoá 23 (huyện Thanh Hà)(24/02/2020)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K65 ( năm 2020 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Giàng)(05/01/2020)
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A179 - Khoá 25 (Mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương)(25/12/2019)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Công chức văn hóa- xã hội năm 2019 (24/12/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương