Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A198- Khóa 26 năm 2021 – 2023 (mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Tứ Kỳ)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021, sáng 19/7/2021 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Huyện y Tứ Kỳ tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC A198 - K26.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính A198- K26 gồm 78 học viên, là cán bộ lãnh đạo đương chức và quy hoạch của địa phương, đoàn thể cấp cơ sở thuộc huyện. Thời gian khóa học là 02 năm với hình thức học không học tập trung.

Các đồng chí lãnh đạo và học viên lớp A198 K26 dự khai giảng

Dự Lễ khai giảng về phía Trường có TS. Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Nhà trường; Phía Huyện ủy Tứ Kỳ có Đ/c Vũ Xuân Đạt, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; Đ/c Phạm Hồng Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của  Huyện Tứ Kỳ và đông đủ  học viên lớp A198- K26.

ThS. Đặng Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh công bố các quyết định về việc mở lớp; quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và quyết định thành lập Ban các sự lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính A198-  K26 của Ban giám  hiệu Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.


TS. Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phát biểu Khai giảng lớp học

 TS. Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phát biểu Khai giảng lớp học. Việc đào tạo LLCT cho đội ngũ cán bộ các cơ quan đơn vị cấp huyện, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng CSVN và yêu cầu giáo dục chính trị tư tưởng, học tập LLCT của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Đảng, trong hệ thống chính trị; góp phần thực hiện công việc gốc của Đảng là công tác huấn luyện cán bộ; góp phần thực hiện một khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định một trong 3 khâu đột phá chiến lược chính là: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt..... Với chủ trương, định hướng như vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cả về tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa cầm quyền, tác phong lãnh đạo là việc làm cần thiết, hình thành tư duy biện chứng; toàn diện, phương pháp luận khoa học trong lãnh đạo, quản lý trong thực thi công vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị và kiên định lập trường cách mạng; biết giải quyết vấn đề một cách có lý, có tình...

 Khóa học này trang bị cho các Học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về những lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý. Các học viên cần nỗ lực không ngừng để đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Mục tiêu là đào tạo các học viên trở thành các cán bộ lãnh đạo quản lý có trách nhiệm với đồng nghiệp, đơn vị và chế độ xã hội chủ nghĩa. Toàn khóa học các đồng chí phải nghiên cứu, học tập với 7 phần, 10 môn học; 10 lần thi, 02 lần nghiên cứu thực tế và 1 khóa luận cuối khóa hoặc thi tốt nghiệp, thực hiện theo đúng chương trình của Học viện đã ban hành.

Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng rằng, có sự quan tâm của các sở Ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các đồng chí đi học cùng với sự nhiệt tình và trách nhiệm của các thầy, cô giáo Nhà trường, với sự nỗ lực của 78  học viên, lớp Trung cấp lý luận chính trị- Hành chính A198 khóa 26  sẽ thành công tốt đẹp. 100% học viên sẽ hoàn thành tốt khóa học, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị từ khóa học này vào việc thực hiện tốt hơn công việc, nhiệm vụ được giao, có những thành công mới trong công tác.

Tại Lễ khai giảng, Đ/c Vũ Xuân Đạt- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học phát biểu và giao nhiệm vụ cho học viên, đ/c đề cập nhiều tới công tác cán bộ, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung kiện toàn bộ máy, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ đổi mới. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo lớp có sự phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Tỉnh để quản lý, điều hành tốt quá trình giảng dạy, học tập; đề nghị các học viên chấp hành tốt nội quy, hoàn thành tốt các nội dung, các chuyên đề theo quy định để lớp học đạt được hiệu quả, chất lượng cao. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, trường Chính trị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và phối hợp với Huyện ủy Tứ Kỳ trong công tác đào tạo cán bộ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng huyện Tứ Kỳ ngày càng phát triển.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Huyện ủy Tứ Kỳ đồng chí Nguyễn Văn Tuân, lớp trưởng đại diện cho 78 học viên của lớp phát biểu cảm ơn nhà trường và Huyện ủy Tứ Kỳ, bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực trong học tập và rèn luyện, xây dựng tập thể lớp đoàn kết hoàn thành tốt khóa học với kết quả cao  để sau khi tốt nghiệp có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác.

Sau khi hoàn thành nội dung chương trình, Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A198 – K26 kết thúc trong không khí phấn khởi và hứa hẹn lớp học quyết tâm đoàn kết hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

                        Đào Thị Thúy, Chuyên viên, phòng TC-HC-TT-TL