Tổ chức - Nhân sự
Khoa Lý luận Mác Lê-nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh


  

 

Họ và tên

TS. Phạm Đức Minh

Chức vụ

Trưởng khoa

Năm sinh

 1971

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Bùi Thanh Thủy

Chức vụ

Phó trưởng khoa

Năm sinh

 1972

Email

 

 
 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Chí Công

Chức vụ

Phó trưởng khoa

Năm sinh

 1976

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Phan Huy Toán

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

 1975

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Phạm Thị Phương Thanh

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

 1984

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Lê Thị Nga

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1985

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS Nguyễn Thị Nga

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1987

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Vũ Thị Xuân

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1987

Email

 

 
Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Phòng Đào tạo(02/12/2019)
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị(02/12/2019)
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu(02/12/2019)
Khoa Dân vận(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương