Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Đề tài
HỘI NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2021

Thực hiện Hướng dẫn s02 - HD/TCT ngày 06/01/2021 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021, Sáng ngày 09/3/2021 Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị xét duyệt Đề tài khoa học năm 2021 cho các tập thể và cá nhân trong trường.

Hội đồng khoa học đã nghe 06 chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh đề tài khoa học bao gồm lý do lựa chọn đề tài, tính cấp thiết và đóng góp của từng đề tài vào chương trình giảng dạy và sự phát triển chung của nhà trường. Kết quả của Hội nghị phê duyệt như sau:

Hội đồng khoa học đã nhất trí cao và phê duyệt đề tài của Tiến sỹ Lê Xuân Huy làm chủ nhiệm và đã được Ban Giám hiệu nhà trường đặt hàng từ tháng 8/2020, đó là đề tài Biên soạn và hoàn thiện học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Hải Dương”.

Tiếp đó, Hội đồng khoa học nhà trường xem xét, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn được 02 đề tài khoa học, bao gồm.

Đề tài Khoa nhà nước và Pháp luật chủ trì: Xây dựng bộ câu hỏi ôn tập và đề cương trả lời phần III – Những kỹ năng cơ bản chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương – Do Thạc sỹ Lương Thị Quyên làm chủ nhiệm .

Đề tài Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học chủ trì: Xây dựng quy trình các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương – Do Thạc sỹ Hoàng Thị Chung làm chủ nhiệm.


Tiến sỹ Nguyễn Thị Nhật Thu TUV -Hiệu Trưởng, Chủ tịch hội đồng khoa học phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị phê duyệt đề tài khoa học năm 2021, đồng chí Tiến sỹ Nguyễn Thị Nhật Thu yêu cầu 03 Chủ nhiệm đề tài tiếp thu có chọn lọc những đóng góp quý báu của các thành viên Hội đồng khoa học nhà trường và đề nghị các chủ nhiệm đề tài tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của đề tài đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đã được Hội đồng khoa học nhà trường phê duyệt.


Tiến sỹ Lê Xuân Huy phó Hiệu trưởng phó chủ tịch hội đồng khoa học phát biểu điều hành thảo luận Hội nghị

ThS. Nguyễn Văn Tứ

Phó trưởng phòng TC, HC, TT, TL

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Khoa Nhà nước và Pháp luật bảo vệ đề tài khoa học năm 2020(01/10/2020)
Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh(23/05/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín