Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Sự việc - sự kiện
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B30- khoá 24 (Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ngoại ngữ và Tin học)

Sáng 16/01/2021, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ngoại ngữ và Tin học tổ chức khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B30- khoá 24. Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B30- khoá 24 được tổ chức trong hai ngày, từ ngày 16/01đến ngày 17/01/2021.

Dự khai mạc có T.S Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp; Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ngoại ngữ và Tin học các  đồng chí trong Hội đồng thi và đông đủ 62 học viên lớp B30 - khoá 24 dự thi tốt nghiệp.

T.S Lê Xuân Huy,, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, phó chủ tịch hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT – HC B30- khoá 24

Phát biểu khai mạc kỳ  thi tốt nghiệp, T.S Lê Xuân Huy,, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, đã đánh giá cao quá trình học tập, rèn luyện của lớp với số lượng  học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng các văn bản quy chế, quy định, đồng chí yêu cầu:

- Các đồng chí học viên bình tĩnh, đọc kỹ đề thi trước khi làm bài, tránh lạc đề, sai đề; thực hiện tốt nội quy phòng thi.

- Thành viên Hội đồng thi tốt nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi tốt nghiệp đã ban hành.

- Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ngoại ngữ và Tin học đảm bảo những điều kiện tốt nhất để kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn.

Đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp chúc các đồng chí học viên với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, sự quyết tâm cao, tin tưởng sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.