Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Kim Thành

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2019, Khoa Xây dựng Đảng đã phối hợp với Huyện ủy Kim Thành triển khai và tổ chức cho đoàn nghiên cứu đi thực tế tại các xã tại huyện Kim Thành.

Vào ngày 20, 21 tháng 8 năm 2019, Khoa Xây dựng Đảng đã đi nghiên cứu tại 03 xã Cộng Hòa, Bình Dân và Phúc Thành. Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của ba xã.
Đoàn nghiên cứu của Khoa xây Đảng đã nghe báo cáo, tiến hành thảo luận, trao đổi để nắm bắt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019. Đặc biệt đoàn nghiên cứu được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy tại ba xã báo cáo kết quả thực hiện "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn nghiên cứu thực tế của Khoa Xây dựng Đảng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn của lãnh đạo các địa phương. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến phản hồi, kiến nghị, đề xuất của các địa phương về những bất cập khi thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương.
Qua những chuyến đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở đã giúp cho mỗi giảng viên của khoa được tiếp xúc với thực tiễn ở cơ sở, biết được những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị của cơ sở. Để từ đó đưa thực tiễn vào bài giảng một cách sinh động, gắn lý luận với thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy.
Đào Thị Lê
Các tin mới hơn
Hội nghị: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với công tác Đảng, Chính quyền và Công đoàn.(08/07/2020)
Khoa Xây dựng Đảng tổ chức lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo Khoa(08/07/2020)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A168- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Kinh Môn)(03/07/2020)
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020 và 2020 - 2025 - tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.(01/07/2020)
Hội nghị hội thảo khoa học và sơ kết cụm thi đua số 4 khu vực đồng bằng sông hồng các trường chính trị tỉnh trong khối thi đua thuộc Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh(30/06/2020)
Các tin cũ hơn
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2019 (Lớp thứ hai)(21/11/2019)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A149 - khoá 22 (mở tại Trung tâm BDCT huyện Cẩm Giàng)(21/11/2019)
Bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A150 - Khoá 22(21/11/2019)
Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019(21/11/2019)
Khoa Xây dựng Đảng tiến hành đánh giá kết quả công tác tháng 7/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019(21/11/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương