Tổ chức - Nhân sự
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị


 

 

Họ và tên

ThS. Đỗ Thị Phương

Chức vụ

Trưởng phòng

Năm sinh

 1975

Email

 

  

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Văn Tứ

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Năm sinh

 1973

Email

 

 
  

 

Họ và tên

ThS. Vũ Thị Xoa

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Năm sinh

1979

Email

 

 

Họ và tên

CN Nguyễn Ngọc Huy

Chức vụ

Kế toán

Năm sinh

1984

Email

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ

Thủ Quỹ

Năm sinh

1976

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Nguyễn Đăng Phượng

Chức vụ

Văn Thư

Năm sinh

1970

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ

Kế toán

Năm sinh

1965

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Bùi Thị Thu Hường

Chức vụ

Nhân viên

Năm sinh

1985

Email

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Kim Quy

Chức vụ

Kế toán

Năm sinh

1979

Email

 

 

 

Họ và tên

Trương Tấn Hiến

Chức vụ

Lái xe

Năm sinh

1977

Email

 

 

 

Họ và tên

Phạm Văn Tĩnh

Chức vụ

Lái xe

Năm sinh

1990

Email

 

 

 

Họ và tên

Đặng Sơn Tùng

Chức vụ

Nhân viên

Năm sinh

1985

Email

 

Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Phòng Đào tạo(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu(02/12/2019)
Khoa Dân vận(02/12/2019)
Khoa Xây dựng Đảng(02/12/2019)
Khoa Nhà nước và Pháp luật(02/12/2019)
Khoa Lý luận Mác Lê-nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh(02/12/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương