Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!
Tổ chức - Nhân sự
Phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin, Tư liệu

 

 

Họ và tên

TS. Phạm Đức Minh

Chức vụ

Trưởng phòng– Giảng viên cao cấp

Năm sinh

 1971

Email

  pdminhkt.hd@gmail.com

 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Hồng Tuyến

Chức vụ

Phó Trưởng phòng – Giảng viên chính

Năm sinh

 1968

Email

 tuyencthd@gmail.com

  Họ và tên

ThS. Vũ Thị Xoa

Chức vụ

Phó trưởng phòng – Chuyên viên chính

Năm sinh

 1979

Email

 vtxoahd@gmail.com

 

 

Họ và tên

CN Đào Thị Thúy

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1970

Email

 

 
 Họ và tên

ThS. Phạm Văn Quỳnh

Chức vụ

Giảng viên- Kiêm nhiệm

Năm sinh

1980

Email

Phamquynhtct@gmail.com

 Họ và tên

CN NguyễnThị Thắm

Chức vụ

Kế toán

Năm sinh

1991

Email

 

 


 

Họ và tên

Th.S Lê Thị Nguyên

Chức vụ

Giảng viên- Kiêm nhiệm

Năm sinh

1981

Email

 

  

 

Họ và tên

CN Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ

Thủ Quỹ

Năm sinh

1976

Email

 

 Họ và tên

CN Nguyễn Ngọc Mĩ

Chức vụ

Phụ trách kế toán

Năm sinh

1988

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Bùi Thị Thu Hường

Chức vụ

Nhân viên

Năm sinh

1985

Email