Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị A206 và A. 207 - Khóa 27 năm học 2022 - 2023 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng năm 2022, sáng các ngày 26 và 27/6/2022 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ khai giảng đối với 02 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (A.206) và hệ tập trung (A.207).

Dự Lễ khai giảng có TS. Lê Xuân Huy, Phó Bí thư Đảng ủyPhó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; đại diện phòng QLĐT& NCKH; Phòng TC, HC, TT, TL và đông đủ học viên lớp A.206 và A.207 -  K27 năm học 2022-2023.

Sau phần thực hiện các nghi lễ đối với Lễ khai giảng, nội dung chính buổi lễ gồm các nội dung như công bố các quyết định về việc mở lớp; quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đối với 02 lớp Trung cấp lý luận Chính trị A.206 (với 64 học viên) và A.207 (với 47 học viên) -  K27, do đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT & NCKH thực hiện.