Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (lớp thứ nhất và lớp thứ 2)

Sáng 25/7/2022 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Nội vụ, Thường trực HĐND, UBND thành phố Hải Dương trang trọng tổ chức lớp Bồi dưỡng HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 của TP Hải Dương (lớp 1và lớp 2)

Thực hiện kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã, tỉnh hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 25/7/2022 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Nội vụ, Thường trực HĐND, UBND thành phố Hải Dương trang trọng tổ chức lớp Bồi dưỡng HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 của TP Hải Dương (lớp 1và lớp 2) gồm 281 đại biểu.

Các đại biểu dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng

Dự Lễ khai giảng có Ts. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải dương đại diện lãnh đạo phòng QLĐT& NCKH; Báo cáo viên trực tiếp giảng dạy và đông đủ học viên của lớp học.

ThS. Lê Văn Thủy, Trưởng phòng QLĐT& NCKH Trường Chính trị tỉnh Hải Dương công bố các Quyết định mở lớp, quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã năm 2022 (đối với lớp 1 & lớp 2) của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.