Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Sự việc - sự kiện
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Chiều 31/3/2021, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo các bộ phận chuyên môn về tình hình xây dựng "Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và hoạt động, xây dựng Trường Chính trị tỉnh là trung tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 7.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ".