Tổ chức - Nhân sự
Khoa Nhà nước và Pháp luật


 


 

Họ và tên

ThS. Lương Thị Quyên

Chức vụ

Trưởng khoa

Năm sinh

 1976

Email

 

 
 

 


 

Họ và tên

 

ThS. Phạm Thị Thanh Xuân

 

Chức vụ

Phó Trưởng khoa

Năm sinh

 1976

Email

 

 

 


 

Họ và tên

 

ThS. Phạm Thị Thanh

 

Chức vụ

Phó trưởng khoa

Năm sinh

 1983

Email

 

 

Họ và tên
ThS. Trần Thị Phượng
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1985


 

 

Họ và tên

ThS. Phạm Thị Quyên

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

 1984

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Bùi Phương Trà

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1989

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

 1987

Email

 

Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Phòng Đào tạo(02/12/2019)
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị(02/12/2019)
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu(02/12/2019)
Khoa Dân vận(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương