Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A174- khoá 24 (Tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương )

Sáng 21/11/2020, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A174- khoá 24. Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A174- khoá 24 được tổ chức trong hai ngày, từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2020.

Dự khai mạc có ThS Đặng Thị Mai, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp; các đồng chí trong Hội đồng thi và đông đủ  học viên lớp A174 - khoá 24 dự thi tốt nghiệp.