Tổ chức - Nhân sự
Khoa Dân vận


 

Họ và tên

ThS. Lê Văn Thuỷ

Chức vụ

Trưởng khoa

Năm sinh

 1968

Email

 

 
 

 


 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Tính

 

Chức vụ

Phó Trưởng khoa

Năm sinh

 1965

Email

 

 
 

 


 

Họ và tên

ThS. Lê Minh Thảo

 

Chức vụ

Phó Trưởng khoa

Năm sinh

 1982

Email

 

 
 

 


 

Họ và tên

 

ThS. Nguyễn Thị Mai

 

Chức vụ

 Giảng viên

Năm sinh

 1983

Email

 

 
 

 

Họ và tên

ThS. Vũ Thị Mận

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

 1989

Email

 

 
 

 

Họ và tên

ThS Hoàng Thị Thục

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

 1987

Email

 

 
 
Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Phòng Đào tạo(02/12/2019)
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị(02/12/2019)
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Khoa Xây dựng Đảng(02/12/2019)
Khoa Nhà nước và Pháp luật(02/12/2019)
Khoa Lý luận Mác Lê-nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh(02/12/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương