Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Sự việc - sự kiện
Hội nghị nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Sáng 27/7/2021 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường do TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương  và ThS. Lương Thị Quyên, Trưởng khoa QLNN thực hiện.

Dự Hội nghị nghiệm thu đề tài có TS. Nguyễn Thị Nhât Thu, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng nhà trường; đồng chí Bùi Thúy Hạnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo tỉnh Hải Dương và các đồng chí trong Ban Hội đồng khoa học nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2021, HĐKH nhà trường do TS. Nguyễn Thị nhật Thu, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng nhà trường đã tiến hành đánh giá nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp trường gồm:

Đề tài thứ nhất: “Tập bài giảng thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương” .Thuộc chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quảnlý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị) do TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài thứ hai: “Xây dựng bộ câu hỏi ôn tập và đề cương trả lời phần III những kỹ năng cơ bản chương trình Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và  Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay.” do ThS. Lương Thị Quyên, Trưởng khoa QLNN làm chủ nhiệm đề tài.

Sau khi nghe hai chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học, các phản biện và ý kiến của ủy viên HĐKH đã chỉ ra kết quả đạt được của đề tài và những sai sót, khuyết thiếu cần sửa chữa, bổ sung sau phần trả lời của chủ đề tài, về các ý kiến của các thành viên Hội đồng, với tinh thần làm việc nghiêm túc Chủ tịch Hội đồng khoa học đã tóm tắt ý kiến nhận xét đánh giá chỉ ra các nội dung, các lỗi cần chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài.

Phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường. TS. Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà trường khảng định công tác NCKH là công việc rất quan trọng và cần thiết đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, giúp cho giảng viên có điều kiện nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, nâng cao khả năng tư duy lý luận phục vụ tốt công tác giảng dạy.

Các đề tài khoa học đều được Chủ tich Hội đồng đánh giá rất cao vì thực hiện khá công phu, trách nhiệm, chặt chẽ trong lập luận, chính xác trong phân tích số liệu và có giá trị ứng dụng trong thực tiễn....

Các Thành viên HĐKH bỏ phiếu, Chủ tịch Hội đồng đã đồng ý công nhận 2 đề tài đạt loại tốt.

Sau khi tổng hợp những ý kiến, đánh giá, nhận xét của các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận cả 2 đề tài được nghiệm thu đều đạt và xác định đây là những đề tài có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính cho cán bộ Đảng viên của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay. Đồng thời, chủ tịch Hội đồng  nghiệm thu đề nghị các Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng bổ sung hoàn thiện để đưa vào tham khảo, sử dụng trong công tác Đào tạo Bồi dưỡng của nhà trường.

 
Một số hình ảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

            Đào Thị Thúy, Chuyên viên, phòng TC-HC-TT-TL