Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A169- khoá 23 (tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc)

Sáng 26/11/2020, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với huyện ủy Gia Lộc  tổ chức khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A169- khoá 23. Dự Lễ khai mạc có Ts. Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng ban coi thi; đồng chí Nguyễn Chính Thống, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT huyện Gia Lộc; các đồng chí trong Hội đồng thi và đông đủ học viên lớp A169  K23 dự thi tốt nghiệp.