Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Hoạt động NC thực tiễn
Khoa Lý luận cơ sở triển khai hoạt động nghiên cứu thực tế tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Chí Linh

Nghiên cứu thực tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên trường chính trị.  Việc đi nghiên cứu thực tế sẽ giúp hiểu rõ cơ sở, vận dụng linh hoạt thông tin thu được vào bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2022, trong 2 ngày 15 và 16/6/2022, khoa Lý luận cơ sở đã đi nghiên cứu thực tế tại xã Hoàng Hoa Thám và phường An Lạc, thành phố Chí Linh. Tham gia đoàn nghiên cứu là toàn thể các giảng viên của khoa do đồng chí TS. Phạm Xuân Thiên – trưởng khoa làm trưởng đoàn.

Tại các buổi làm việc, đoàn nghiên cứu đã được nghe đại diện địa phương báo cáo những vấn đề chung của địa phương, bám sát các nội dung theo đề cương nghiên cứu khoa đã gửi trước đó, đặc biệt tập trung vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thời gian tới; vấn đề lao động, giải quyết việc làm; thực trạng hệ thống chính trị và đánh giá hoạt động của các tổ chức của hệ thông chính trị chính trị… Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các thành viên trong đoàn tiếp tục trao đổi thêm nhiều nội dung theo nhu cầu nội dung tìm hiểu, nghiên cứu của từng cá nhân. Các đồng chí giảng viên đã rất tích cực, chủ động đưa ra nhiều vấn đề trao đổi và được các đồng chí lãnh đạo, đại diện chính quyền địa phương giải thích, làm rõ. Qua đó, góp phần bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tiễn phong phú cho đội ngũ giảng viên.

Cũng trong đợt nghiên cứu thực tế lần này, đoàn nghiên cứu đã được thăm một số mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương (mô hình trồng cây dược liệu, mô hình trồng cây theo tiêu chuẩn OCOP tại xã Hoàng Hoa Thám) đồng thời đã được thăm các công trình tâm linh trên địa bàn (chùa Thanh Mai thuộc xã Hoàng Hoa Thám và quần thể di tích đền Cao trên địa bàn phường An Lạc).