Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Tin trong tỉnh
Xây dựng Chí Linh thành đô thị động lực, trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch tỉnh Hải Dương

Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII đề ra 4 khâu đột phá, 5 dự án, công trình trọng điểm để xây dựng TP Chí Linh ngày càng phát triển.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 7.7, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với mục tiêu chung là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng TP Chí Linh giàu đẹp, văn minh, hiện đại phù hợp với định hướng phát triển đô thị Việt Nam và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương (2020 - 2045). Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, xây dựng là mũi nhọn; thương mại, dịch vụ, du lịch là quan trọng; nông, lâm, thủy sản là nền tảng, hỗ trợ phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị loại I. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xây dựng người Chí Linh văn minh, thân thiện, năng động; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư, xây dựng Chí Linh thành đô thị động lực, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch và công nghiệp của tỉnh Hải Dương.

Đại hội đề ra 4 khâu đột phá, 5 dự án, công trình trọng điểm để xây dựng TP Chí Linh ngày càng phát triển. 4 khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị loại I; nâng cao chất lượng quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch tỉnh Hải Dương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng hoạt động chính quyền đô thị; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của TP Chí Linh.

5 dự án, công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm điều hành và 6 hợp phần Đề án “Thành phố thông minh” giai đoạn 2020 - 2025 gồm các hệ thống giao thông, giám sát an ninh trật tự đô thị, quản lý đô thị, môi trường, giáo dục, y tế; xây dựng sân vận động TP Chí Linh; xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục đô thị kênh “Phao Tân - An Bài”; phát triển các dự án giao thông đối ngoại; dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị. Phát triển văn hóa - xã hội bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo Hải Dương

 
 
Các tin mới hơn
Hải Dương tham gia họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19(13/08/2020)
Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2020 – 2025)(13/08/2020)
Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp(13/08/2020)
Ngành tuyên giáo phải đi trước mở đường, đi cùng sự phát triển (01/08/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Miện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp(24/07/2020)
Các tin cũ hơn
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp(30/06/2020)
Thông xe cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành(30/06/2020)
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với chủ trương chưa điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.(27/06/2020)
Nam Sách - Nhiều kết quả nổi bật của một nhiệm kỳ (20/06/2020)
Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020(12/06/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương