Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Nghiên cứu trao đổi
CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/202 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 đưa tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đặng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân. Cùng với cả nước, tỉnh Hải Dương đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất, dựa trên công nghệ số. Bốn công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số là: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây: Trí tuệ nhân tạo: Con người làm cho máy móc có những năng lực trí tuệ của con người; Internet vạn vật: là mạng lưới kết nối các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh…với nhau để trao đổi, chia sẻ dữ liệu; Dữ liệu lớn: Dữ liệu sinh ra từ hàng tỷ điện thoại thông minh, thiết bị và cảm biến kết nối vạn vật là rất lớn; Điện toán đám mây: là công nghệ cho phép năng lực tính toán nằm ở các máy chủ ảo, gọi là đám mây, trên internet của các nhà cung cấp thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng, trên mặt đất để mọi người kết nối, sử dụng như là dịch vụ khi họ cần.

Chuyển đổi số có vai trò quan trọng, trong đó, chủ yếu là:

- Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

- Chuyển đổi số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tham nhũng;

- Kinh tế số thúc đẩy dổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình;

- Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng;

- Các ngành, lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa hướng đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của người dân.

Chuyển đổi số ở Việt Nam có lợi thế là: Đảng lãnh đạo tập trung là yếu tố nền tảng; Chính quyền bốn cấp sát với người dân; Doanh nghiệp công nghệ số là doanh nghiệp năng động, sáng tạo; Dân số đông, trẻ, thích ứng cao với công nghệ mới và hạ tầng số sẵn sàng sớm.

Nhằm phát huy những lợi thế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ngày 03 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngày 03 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Quyết định số: 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước, với quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XVII là: “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương”, ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, là tỉnh đầu tiên đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Chương trình hành động số 02-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Nghị quyết nêu rõ quan điểm của tỉnh đó là: Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm của tỉnh; trong đó, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Theo mục tiêu đề ra, phấn đấu đến năm 2025 đưa Hải Dương thuộc nhóm 20 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đ/c Phạm Xuân Thăng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh truyền đạt Nghị quyết (ảnh sưu tầm)

Trên cơ sở Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2358/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, với sự quyết tâm cao, chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng trân trọng, như:

- Tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FPT triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn FPT sẽ hỗ trợ, phối hợp, tham vấn cho tỉnh Hải Dương xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số; cải thiện các bộ chỉ số như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đánh giá hiện trạng, tham vấn quy hoạch, kiến trúc, mô hình tổng thể về chuyển đổi số, đô thị thông minh; tổ chức truyền thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; tổ chức đào tạo về chuyển đổi số; thực hiện thí điểm, thử nghiệm các giải pháp, ý tưởng, trong đó xây dựng thí điểm triển khai đô thị thông minh đối với 1 đô thị trong tỉnh...

- Chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền như trong họp trực tuyến, họp không giấy tờ, trong cải cách thủ tục hành chính,…Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai đồng bộ và liên thông 4 cấp gắn với việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ và chữ ký số chuyên dùng. Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã được triển khai đồng bộ và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến quốc gia…Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang cung cấp 1.900 dịch vụ. Trong đó, mức độ 2 là 98 dịch vụ, mức độ 3 là 1.427 dịch vụ (75%), mức độ 4 là 375 dịch vụ (20%) ...

- Chuyển đổi số đã được thực hiện trong phòng, chống dịch Covid-19 như: phần mềm Quản lý xét nghiệm SARS-Cov-2, khai báo y tế điện tử, quét mã QR-code, phần mềm Smart Hải Dương, hệ thống Camera và thiết bị phát sóng Wifi tại các chốt liên ngành cấp tỉnh và tại các khu cách ly tập trung, Tổng đài thông tin 1022…;

- Chuyển đổi số được thực hiện trong vận chuyển và kết nối nông sản, trong đó có vải thiều. Vải thiều của tỉnh đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như: Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Alibaa, Voso, Viettelpost và được tiêu thụ rất tốt; tất cả sản phẩm vải quả bán ra thị trường cả trong và ngoài nước đều được dán tem QR code truy xuất nguồn gốc;

Nhằm phát huy những kết quả đáng phấn khởi đã đạt được, năm 2022, với chủ đề ‘Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, tích cực góp phần chuyển đổi số vào trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh yêu cầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Ban chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, tập trung triển khai nhanh chóng các dự án về chuyển đối số và đầu tư thỏa đáng cho chuyển đổi số, hình thành các trụ cột về chuyển đổi số (chính quyền số, xã hội số và kinh tế số); ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để thúc đẩy tốc độ phát triển. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 và Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện cho từng năm. Tiếp tục rà soát cải tiến và ứng dụng có hiệu quả rộng rãi các nền tảng và ứng dụng về chuyển đổi số trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Với khát vọng phát triển, bằng sự quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân trong tỉnh, nhất định chuyển đổi số ở tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới, từ đó, hoàn thành tốt các mục tiêu đã được nêu ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

 
Các tin mới hơn
Dấu ấn những ngày sinh nhật Bác Hồ 19.5.1890(19/05/2022)
Tìm hiểu kinh nghiệm trong tích tụ, tập trung ruộng đất của một số quốc gia trên thế giới (14/03/2022)
Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng thể hiện tầm vóc lịch sử, những vấn đề cơ bản mang tính quy luật của Cách Mạng Việt Nam(11/03/2022)
Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở tỉnh Hải Dương – Thực trạng và giải pháp (07/03/2022)
Các tin cũ hơn
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (28/02/2022)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện luật đất đai năm 2013 tại tỉnh Hải Dương(22/02/2022)
Phát triển tư duy phản biện của học viên trường Chính trị tỉnh Hải Dương thông qua học tập và nghiên cứu (22/02/2022)
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gia Lộc hiện nay(11/02/2022)
Góp phần tìm hiểu khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(28/01/2022)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín